Vastestate gaat zorgvastgoed Anders Invest beheren

Het in mei 2020 opgerichte zorgvastgoedfonds Anders Invest heeft in december een beheerovereenkomst gesloten met Vastestate. De urgentie van deze overeenkomst werd mede bepaald door de snelle groei van het fonds en de landelijke spreiding met vier locaties in Enschede, Horn en Almelo. Anders Invest denkt in Vastestate een geschikte partner te hebben gevonden, met name door de gedeelde waarden.

Jaap ten Haaf, manager Vastgoed bij Anders Invest: "Met Vastestate halen we een beheerder in huis met veel kennis van commercieel, financieel en technisch beheer. Belangrijk voor ons is dat de wijze waarop zij hun werk doen goed past bij onze eigen waarden."

Net als Anders Invest probeert Vastestate vastgoed zo te organiseren dat het een positieve invloed heeft op de omgeving én rendement oplevert. Door te denken en te handelen vanuit respect voor de verschillende belangen van opdrachtgever en huurder ontstaat er wederkerigheid.

"Wat wij belangrijk vinden in de relatie met onze partners is transparantie. Om dat te waarborgen stelt Vastestate voor ons een Klant Serviceteam (KST) samen met alle benodigde disciplines. Ze ontwikkelen per discipline een strategie in de vorm van een jaarplan en stellen meetbare doelen waarover ieder kwartaal rekenschap afgelegd wordt door middel van een Balanced Scorecard (BSC). Vastestate toont zich daarmee een professioneel georganiseerde partij waarmee wij samen met onze huurders graag een duurzame samenwerking aangaan, " aldus Ten Haaf tot besluit.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022