Tweede voortgangsrapportage + digitale kennisconferentie Regio Deals

De eerste concrete resultaten van de samenwerking in 30 Regio Deals zijn inmiddels zichtbaar. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de tweede voortgangsrapportage en een brief aan de Tweede Kamer.

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021