IVBN teleurgesteld in plannen van minister Ollongren

IVBN en haar leden zijn zeer teleurgesteld door de stapeling van maatregelen en regulering die minister Ollongren van plan is door te voeren voor de huurwoningmarkt. "Veel lange termijn investeerders zullen hun investeringen uitstellen of zelfs afstellen in dit uitermate grillige en vanuit een aantal politieke partijen soms zelfs vijandige investeringsklimaat", aldus de IVBN.

11 november 2020 om 12:07 | 2 min | 2

Huurverhoging verder gemaximeerd

Minister Ollongren komt met enkele nieuwe maatregelen: de jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1% en meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook komt er een volkshuisvestingsfonds van €450 miljoen. 

6 november 2020 om 14:16 | 2 min

Ollongren: 'Tot 2030 wil ik dat er 845.000 woningen gebouwd worden'

Minister Ollongren heeft nieuwe afspraken gemaakt met de provincies om de plancapaciteit voor woningbouw waar nodig naar 130% te brengen tot 2030. Overleg met zeven van de twaalf provincies heeft nu al ruimte voor 150.000 extra woningen opgeleverd die tot 2030 gebouwd moeten worden. Overleg met de overige provincies vindt de komende weken plaats.

6 november 2020 om 14:10 | 3 min | 2

NOVI komt stap dichterbij, overheid gaat meebeslissen over inzet ruimte

Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls

Dankzij de woningbouwimpuls kunnen ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, nu gebouwd worden door een investering van €290 miljoen van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen €331 miljoen bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. 

10 september 2020 om 09:37 | 4 min

200 miljoen euro voor de huursector

Het kabinet maakt €200 miljoen vrij voor de huursector. Een deel van dit geld zal worden gebruikt om woninghuurders die het financieel moeilijk gaan hebben te ondersteunen. Een ander deel zal worden ingezet om de bouw te stimuleren. Dit meldde de NOS.

9 september 2020 om 10:29 | 1 min