'Bestrijding van kantorenleegstand moet passen in ruimtelijke strategie'

Bij de bestrijding van de leegstand in kantoren kunnen gemeenten een stimulerende rol vervullen. Niet door met een grote geldbuidel te zwaaien, maar door eigenaren, huurders en andere betrokkenen bij elkaar te brengen en gezamenlijk een actieplan te maken. Daarbij moet niet voor een te juridische aanpak worden gekozen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lijkt te bepleiten. Het gaat om een combinatie van stimulering en regulering. Daarbij moet leegstandsbeleid passen in het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dat waren enkele conclusies uit het donderdagochtend gehouden, door Buck Consultants International georganiseerde webinar ‘Leegstandsbestrijding kantoren vanuit perspectief gemeenten'.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022