Ook op het hoofdpodium op de eerste dag van #REBF Michel Baars van New Horizon. Hij sprak over de toekomst van circulariteit.

Baars begon 6 jaar geleden met New Horizon en hij wil dat circulariteit hoe dan ook tot stand komt. Hij schroomt dan ook niet om zijn kennis en ervaring hierover te delen.  

“Om circulariteit tot een succes te maken moet er een systeem komen dat sterk genoeg is om als alternatief te dienen voor de lineaire economie. En tot op heden ontbreekt dat nog wel eens. Dat moet beter”, aldus Baars.

Bedrijven uit de keten moeten verbonden worden. Als voorbeeld noemt Baars dat de bouwers zich bij circulariteit geen zorgen hoeven te maken dat zij hinder zullen ondervinden bij het aanleveren van bouwmaterialen. “Dat zal waarschijnlijk ook nog steeds door hetzelfde bedrijf gebeuren.”

De systeemverandering zit in het zoveel mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk terugplaatsen van materialen in plaats van het wiel steeds opnieuw uit te vinden, of in dit geval te produceren.

Ook richtte Baars zich nog op de voordelen van het waarderen en taxeren van materialen die nog vastzitten in het pand, voordat het gedemonteerd wordt. “Deze materialen vormen nu 3% van de commerciële waarde van een pand, maar deze kan stijgen wanneer de materialen bij ontmanteling weer goed worden ingezet.”

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022