#REBF: De toekomst van digitalisering

Colliers CEO Dirk Bakker sprak tijdens #REBF met Wouter Truffino over digitalisering in de branche. Bakker: “De crisis waarin we momenteel zitten, zorgt ervoor dat de digitalisering accelereert. Tools waar we een jaar geleden niet tot nauwelijks gebruik van maakten zijn nu niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Teams.”

Colliers werkt ook steeds meer met data, die zij onder andere inzetten voor hun taxatie en property management takken. In die laatste tak wordt veel gewerkt met digital twins (een digitale dwarsdoorsnede van gebouwen) en preventief onderhoud. Data helpt de belegger om efficiënt met zijn vastgoed om te gaan als het gaat om kosten en onderhoud, maar een tevreden huurder is evenzo belangrijk.

Bakker vindt dat digitalisering ook een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzamingsopgave, die vanuit de overheid komt. “Investeren in duurzaamheid moet je baseren op de feiten, dus data! En niet meer uit onderbuikgevoel.” Colliers kan ook data verzamelen van panden die zij beheren en die informatie delen met de eigenaar of vergelijken met andere panden. Op die manier kan men snel zicht krijgen op de zaken die eventueel verbeterd kunnen worden.

Het is niet voor niets dat het aantal IT’ers binnen Colliers de afgelopen jaren dan ook vervijfvoudigd is. “Taxaties gaan niet meer via Exel en ook AI en Robotics gaan een steeds grotere rol spelen in de vastgoedwereld.”

Tot slot: wat zou Bakker graag en snel zien qua digitalisering binnen de branche? “Op het gebied van Property Management zou ik graag snel zien dat onze opdrachtgever live zicht heeft op de staat van zijn vastgoed en qua duurzaamheid alles heeft geoptimaliseerd door toedoen van de data die hij daarover tot zijn beschikking heeft.”

 Reacties


Laatste nieuws