#REBF: 'Verandering kan sneller als de nood hoog is'

De eerste beursdag van Real Estate & Building Futureproof werd afgetrapt door Martine de Vaan van het Rijksvastgoedbedrijf. De urgentie om te innoveren is enorm toegenomen, maar met de komst van de coronacrisis moet hier misschien anders invulling aan worden gegeven. Wat zijn de innovatie opgaven voor het rijkskantoor van de toekomst en hoe zoekt het Rijksvastgoedbedrijf de samenwerking op?

De Innovatieagenda van het Rijksvastgoedbedrijf beschrijft welke innovatievragen prioriteit hebben. Het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst nodig zijn. De vijf belangrijkste opgaven zijn een productieve werkomgeving, verduurzaming, digitale transformatie, samenwerken met de markt en gebiedssamenwerking.

Heeft de pandemie de Innovatieagenda op de schop gegooid? De Vaan vindt van niet: “De opgaven zijn nog steeds relevant, maar alleen enorm versneld. De urgentie voor bijvoorbeeld digitale transformatie is toegenomen, mobiliteit speelt een andere rol en ook de invulling van een productieve werkomgeving is anno 2021 anders dan we voorheen hadden gedacht. Ook is het belang van het thema gezondheid is alleen maar toegenomen.”

“Het kantoor blijft bestaansrecht houden, niet alleen om te vergaderen maar ook om samen aan het werk te zijn en elkaar fysiek te ontmoeten. Maar we zoeken nog antwoorden op de vraag: hoe gaan we deze gebouwen nu invulling geven? Hoe integreer je bijvoorbeeld digitaal vergaderen, zijn er meer muren nodig?”

De Vaan vervolgt: “En hoe spreid je het werk om te voorkomen dat we straks allemaal weer in de file staan? Technologie speelt daar een belangrijke rol in en ook software kan hier een verschil in maken. Een belangrijk vraagstuk wordt: hoe organiseer je dit als werkgever op een goede manier? Een ding is zeker: we kunnen vastgoed en digitale facilitaire services eigenlijk niet meer van elkaar scheiden.”

Tot slot zegt De Vaan: “2020 heeft ons laten zien dat radicale verandering kan. Als de nood hoog is, kan er veel gebeuren in korte tijd. Maar het is van belang dat we die urgentie proberen vast te houden.”

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022