Huizenkopers vaker naar Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe

Door stijgende woningprijzen en de opdrogende huizenmarkt in de Randstad wijken veel huizenkopers naar randgemeenten en de Noordoostelijke provincies. Maar ook corona speelt een rol. Meer woningbezitters hebben een grotere behoefte aan meer leef- en buitenruimte, nu zij vaker thuis werken. Welke provincies zijn het meest populair?

Reacties

Sibrand Gratama

Als dit structureel een wereldwijde ontwikkeling zou zijn en we dit ongehinderd toelaten zal de klimaat- en biodiversiteitscrisis nog harder toeslaan dan volgens de huidige voorspellingen. Opnieuw een spreidingsbeleid gaan voeren en aansturen op nog meer versnippering en asfaltering van Nederland, daarmee het openbaar vervoer onrendabel maken en aansturen op een ieder voor zich en god voor ons allen cultuur i.p.v. een mooi, biodivers Nederland - gidsland - met duurzame diverse en (natuur)inclusieve grote en middelgrote steden van de toekomst. Zie hiervoor de BNA uitgave 'De stad van de Toekomst' (2019) en de recente uitgave 'Manifest, Architecten over klimaat en ongelijkheid'. Over het laatste verscheen ook een mooi artikel in het NRC van 4 januari jl, een geweldig pleidooi dat een antwoord biedt op de grote uitdagingen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis die op ons af komt. Kiezen we daar echt voor, zowel in Nederland als in andere landen, dan is de hoop die David Attenborough ons voorhoudt nog niet vervlogen en houden we rekening met de waarschuwing die Stephen Hawking ons naliet. En het is nog veel leuker ook!

Geplaatst op 12 januari 2021 om 12:59


Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021