De dozen in Venlo en de XXL-verdozing in Den Haag

Opslag, distributie en leveringsprocessen zijn onlosmakelijk met de huidige consumptiemaatschappij verbonden. Zonder logistiek staat immers alles stil. In zijn nieuwste column roept Jan van den Hogen, bestuurslid van Holland Property Plaza, politiek Den Haag dan ook op om niet tegen maar juist vóór de bouw van steeds groter wordende logistieke centra te zijn. 

Politiek Den Haag heeft, bij monde van het College van Rijksadviseurs, weer een nieuw stokpaardje laten bedenken. Ze hebben dat de problematiek van de XXL-verdozing van Nederland genoemd. Nadat ze in Den Haag compleet gefaald hebben in het woningdossier, de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de klimaatakkoorden, het instandhouden van de economische ontwikkeling van Nederland, het tegengaan van de uitholling in de zorgmarkt (om maar eens wat voorbeelden te noemen), hebben ze nu eindelijk een nieuw dossier om ongemerkt de aandacht van alle andere onopgeloste dossiers af te leiden. 

Als je het debat hierover volgt, dan straalt de politieke naïviteit er weer vanaf. Uit alles wat voornoemd College publiceert, blijkt dat men elementaire kennis ontbeert omtrent gebiedsontwikkeling, planologie, en economisch nut en noodzaak van de logistieke sector. Gelukkig is er, uiteraard weer op kosten van de gemeenschap, een uitgebreide groep externe adviseurs ingeschakeld welke met mooie rapporten, maar weinig concrete adviezen op de proppen zijn gekomen, behoudens dan dat ze allemaal vinden dat het College natuurlijk gelijk heeft. Tja, die consultants kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal van senator Titus Rufus, die het waagde Keizer Caligula tegen te spreken: slecht voor de handel en slecht voor de ondernemingsexistentie.

Waar gaat het nou over? Het College heeft haar grote bezorgdheid uitgesproken (dat is politiek jargon voor het oprichten van een nieuw praatgroep/advies commissie) over de verdozing van het landschap, oftewel: draaien we de economie, die nog jaren bezig is de gevolgen van de corona-pandemie weg te werken, nog verder de nek om?

Net zoals in ieder politiek debat ontbreekt in de discussie compleet een besef van hoe mens en maatschappij in elkaar steken, hoe de economie functioneert en hoe trends zich in de samenleving ontwikkelen. In tegenstelling tot het bedrijfsleven, dat zich in economische zin bijzonder goed engageert in toekomstige trends en thema’s, denken de politici in Den Haag nog steeds dat er zoiets bestaat als een maakbare samenleving. Hoe ging dat ook alweer met de multiculturele samenleving, ouderenhuisvesting en het asielbeleid?

De verdozing, een klaarblijkelijk probleem voor de overheid en volgens de burgers en het bedrijfsleven een noodzaak voor het functioneren van de samenleving, zou door de politiek niet als een probleemgebied aangemerkt moeten worden, maar als een onomkeerbare trend in een consumptiegerichte maatschappij, waar we allen deel van uitmaken.

Feit is, dat we meer en meer consumeren, meer en meer online bestellen, en we willen alles sneller, gemakkelijker en zonder gezeur, wachtrijen en chagrijnige kassamedewerkers in de winkels, in huis hebben. Opslag, distributie en leveringsprocessen zijn onlosmakelijk met deze trend verbonden, zonder logistiek staat nu eenmaal alles stil.

Als de politici zich nu eerst eens afvragen waar nu toch dat pak melk en het croissantje vandaan komen bij het ontbijt, hoe het kan dat de strakke donkerblauwe pakken en kekke mantelpakjes binnen 24 uur geleverd kunnen worden, de nieuwe X-Box voor de kinderen per omgaande voor de huisdeur staat, pas dan zouden ze slim bezig zijn en het belang van deze sector, en dus de daar bijbehorende bebouwing, begrijpen. In plaats daarvan gaan we in politiek Den Haag navelstaren en proberen we de aandacht van het electoraat af te leiden van de zaken waar het werkelijk om gaat: economie, economie en economie.

Grote, en steeds groter wordende logistieke gebouwen, is een trend die simpelweg volgt uit de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit een halt toeroepen betekent de burger in zijn beleving en de manier waarop hij zijn leven wil inrichten blokkeren, en voor de zoveelste maal een economische schadepost veroorzaken door falend inzicht en beleid.

Hoe denkt politiek Den Haag dat de mondmaskers en straks de coronavaccins, die we in aantallen van miljoenen nodig hebben, opgeslagen en bezorgd gaan worden? De kerstman met zijn rendieren zal het niet worden, wel de transporteur die dag en nacht doorwerkt omdat de maatschappij een dringende behoefte aan zijn dienstverlening heeft.

Het betoog is duidelijk: er kunnen niet genoeg logistieke parken ontwikkeld worden om aan de stijgende consumptieve vraag en veranderende maatschappelijke trends te voldoen. Kortom, meer dozen in Venlo, en de politiek in Den Haag zou meer in de praktijk moeten kijken hoe mens, maatschappij en economie écht in elkaar steken. Trouwens, daar zijn vast wel weer een aantal adviseurs voor op te trommelen. Mooie nieuwe praatgroep, sorry adviescommissie.

Dit was een bijdrage van Jan van den Hogen, bestuurslid Holland Property Plaza (HPP)
Bekijk de website van HPP voor meer nieuws en inzichten.

 

Reacties

Sibrand Gratama

Zeer zorgelijke ontwikkeling! De verdozing in combinatie met groeiend vrachtverkeer en asfaltering voor transport van hot naar her betekent een enorme aanslag op ons landschap. Gevolgen voor klimaat, biodiversiteit, natuur, etc. behoeft geen uitleg. Dat het slecht is voor de stadscentra is ook duidelijk. Als we dit toelaten, op zijn beloop laten, dan zullen we daar onherroepelijk heel veel spijt van krijgen.
Voor zover je toch enigszins mee wil gaan in deze trend, moet je alles op alles zetten om het zo duurzaam mogelijk te organiseren, met hubs, groen, elektrisch vervoer, kleinschalig natransport in de steden en dorpen.
Maar nummer 1 leidraad zou moeten zijn om zoveel mogelijk te investeren in nabijheid in gemengd stedelijke gebiedsontwikkeling en transformaties binnen bestaande steden en rond OV-knooppunten, uitnodigend tot beweging en ontmoeten (in plaats van ego-ego de godganse dag met je laptop en smartphone onder je neus op de bank te hangen), gebruik benenwagen, fiets en zoveel mogelijk deelmobiliteit. Beter voor mens, maatschappij, natuur, landschap, klimaat en biodiversiteit!!!

Geplaatst op 2 december 2020 om 13:30


Daniel Bols

Politiek falen: helemaal mee eens, maar dan ongebreidelde groei voorstaan is onzinnig. Hecaten groen opofferen voor meer blokkendozen zonder enige regels voor architectuur, stapeling van processen en inpassing in de omgeving zal ons over tien jaar de haren uit het hoofd doen trekken. Een kritische kijk en een concrete, heldere visie is wel degelijk nodig; niet het ongebreideld bouwen van meer dozen in ons toch al zo schaars bedeelde landschap.

Geplaatst op 2 december 2020 om 15:11


Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021