Beelen.nl gaat grondstoffen 100% elektrisch inzamelen

Beelen.nl heeft een nieuwe stap gezet in duurzaamheid. Met de aanschaf van een all-electric bus gaat Beelen.nl nu ook emissieloos grondstoffen inzamelen. “Je moet het uiteindelijk gewoon doen”, zegt Richard Fennis, Commercieel directeur bedrijfsafval bij Beelen.nl. Vanaf 1 december pendelt de elektrische bus dagelijks tussen Amsterdam en Nieuwe Wetering om grondstoffen op de Zuidas op te halen. En bij de deelnemers van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Knowledge Mile. “Doel van de raamovereenkomst die wij met Beelen.nl hebben gesloten”, vertelt Cora Kreikamp, community manager van BIZ, “is onder andere het aantal vervuilende verkeersbewegingen door afvalinzameling in ons gebied terug te dringen.”

De nieuwe bus staat te shinen op het grote terrein van Beelen.nl in Nieuwe Wetering. De bus heeft een capaciteit van 14 containers met een inhoud van 240 liter. Daarnaast kunnen er nog wat losse spullen mee. “De afvalbranche kijkt al langer naar elektrische inzameling maar aarzelt over de aanschaf van geschikt materieel hiervoor”, zegt Fennis. De actieradius van de nieuwe bus is 150 kilometer. In principe ruim voldoende voor een retourtje hoofdstad. “Het is natuurlijk afwachten hoe het gaat als die straks met volle containers rijdt. Maar zo kun je altijd beren op de weg zien en zo zitten wij hier niet in elkaar.”

Belangstelling
Daarbij komt dat vanuit de markt de roep om elektrische afvalinzameling begint toe te nemen. “Je ziet bij ondernemers de belangstelling hiervoor wel groeien”, zegt ook Cora Kreikamp. De BIZ Knowledge Mile beslaat de Wibaut- en Weesperstraat, ruwweg het gebied tussen het Amstelpleinen het Amsterdamse Stadhuis. De BIZ Knowledge Mile verenigt circa 150 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen in het gebied. “Het is een grijze strook beton en met elkaar willen we er de leefbaarheid verbeteren.

Dit soort innovatieve trajecten moet je met elkaar als collectief aanpakken.

Een van de projecten van BIZ Knowledge Mile is het Waste Savings Program. “Veel bedrijven en organisaties regelen hun afvalverwerking zelf. Gevolg daarvan is dat vervuilende vrachtwagens er af en aan rijden. Met andere woorden: als je dat collectief zou kunnen regelen kun je flinke slagen maken.” Onderdeel van het programma is het verminderen van de hoeveelheid bedrijfsafval dat vrijkomt in het gebied en minder vervuilende afvalinzamelingen laten plaatsvinden. “Daarnaast hebben we in het Waste Savings Program als doelstelling dat in 2025 de afvalinzameling emissieloos moet plaatsvinden. Überhaupt kom je dan met vervuilende vrachtwagens de stad niet meer binnen.”

Eerder dit jaar is de BIZ Knowledge Mile op zoek gegaan naar een geschikte partij en onlangs tekende commercieel manager Beelen.nl, Floris Gloudemans, de raamovereenkomst. “Uiteraard zijn we hier blij mee”, zegt Gloudemans om er lachend aan toe te voegen: “En omdat we met de elektrische wagen gaan rijden, zijn we nu al direct emissieloos en niet pas in 2025.” Op dit moment doen ruim tien bedrijven en organisaties mee aan de collectieve afvalinzameling. “Dat is zeg maar de kopgroep. Deze partijen zijn al bewust met hun afval bezig”, vertelt Kreikamp die verwacht dat volgend jaar veel meer partijen zich gaan aansluiten. “Uiteindelijk ziet straks iedereen elke dag die elektrische bus rijden dus daar gaat wel een voorbeeldwerking van uit.”    

Bewustwording
Volgens haar ligt in het vergroten van die bewustwording een belangrijke rol bij Beelen.nl weggelegd. “En dan doel ik”, zo legt ze uit, “vooral op de adviesrol.” Gloudemans knikt. “En dan gaat het vooral om welke afvalstromen er zijn en hoe je daarmee omgaat. Wat kan circulariteit voor de deelnemer betekenen? Aan de voorkant beter scheiden is financieel aantrekkelijk zeker omdat het restafval door de overheid alleen maar zwaarder zal worden belast.” Beelen.nl gaat bij de bedrijven onder andere het zogenoemde PMD en glas ophalen. “Maar uiteindelijk gaan we ook met de BIZ meedenken over het realiseren van een HUB. Dat betekent dat men daar de grondstof naar toe brengt en wij het van daaruit afvoeren.” Kreikamp: “Daar zouden dan bedrijven en organisaties in omliggende straten ook bij aan kunnen haken.” Het is iets wat Fennis aanspreekt: “Dit soort innovatieve trajecten moet je met elkaar als collectief aanpakken. Het is niet voor niets dat we het logo van de BIZ Knowledge Mile op de bus hebben gezet.”

Zuidas
Overigens gaat de elektrische bus niet exclusief naar de Weesper- en Wibautstraat rijden. Fennis: “Ook in de Zuidas hebben we klanten die we nu elektrisch gaan bedienen. Via onze app kan men aangeven of we een container moeten ophalen.” Hij werpt een blik op de witte bus op het terrein. “We zijn hiermee de eerste in de hele sector. Ik zie het echt als een begin. We gaan kijken hoe het gaat en dan rollen we het landelijk uit. Beelen.nl is nu eenmaal een slagvaardig bedrijf.”Reacties


Laatste nieuws