Ontwikkelaars dichtbij overeenkomst ontwikkeling Stadswerven Dordrecht

De ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadswerven komt in een volgende fase. De gemeente Dordrecht en Ontwikkelingscombinatie de Werven (OCW, waar ook AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren deel van uitmaken) hebben een overeenkomst getekend waarin de procedurele en financiële afspraken zijn vastgelegd voor het gebied Kop van de Staart. Eerder al waren beide partijen het eens geworden over het Masterplan en Stedenbouwkundig plan. Stadswerven wordt een levendige stadswijk vlakbij de Dordtse binnenstad, met naast circa 1.400 woningen ook ruimte voor werken, winkels, horeca, culturele en andere vrijetijdsvoorzieningen. Bijzonder is de nieuwe brug die een belangrijke verbinding legt met de historische binnenstad.

De gemeente Dordrecht en OCW (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) zijn een kooprecht overeengekomen voor zes verschillende deelgebieden van Stadswerven. Per deelgebied krijgt OCW de gelegenheid een voorstel te doen voor de ontwikkeling (woningen, commerciële en andere voorzieningen) op basis van het stedenbouwkundig plan. Daarbij wordt per deelgebied beoordeeld of dat nog aansluit bij de marktsituatie op dat moment. Vervolgens onderhandelen de partijen over de prijs voor de grond, op basis van vraagprijs, bieding en taxatie. Lees verder op VJ Profs.Reacties


Laatste nieuws