‘Leegstand en verpaupering dreigt in NL-winkelmarkt'

Veel winkelgebieden kampen met teruglopende bezoekersaantallen en stagnerende omzetten. Toch hebben ook veel locaties prima toekomstkansen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat overheden hun regieverantwoordelijkheid nemen. Als provincies en gemeenten zich opstellen als procesregisseur draagt dat bij aan verantwoorde en succesvolle investeringen in winkellocaties. Dat stellen het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en mode- en woonbrancheorganisatie CBW-MITEX naar aanleiding van de handleiding ‘Dynamiek door beleid' die alle gemeenten en provincies deze week ontvangen. Deze handleiding (26 pagina's) is op VJ Profs integraal beschikbaar.

Reacties