RICS: Taxaties in Nederland vaak onjuist

Ruim een derde van het commercieel vastgoed in Nederland is in 2009 meer dan eentiende te hoog of te laag getaxeerd. In 12% van de taxaties week de vastgestelde waarde zelfs meer dan eenvijfde af van de verkoopprijs.
Dat blijkt volgens het FD uit cijfers van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Reacties