Vastgoed-Auctions.nl adviseert in verkoop corporatiewoningen

Vastgoed-Auctions.nl, het grootste online verkoopplatform voor onroerend goed, gaat een substantiële bijdrage leveren aan de professionalisering van het verkoopbeleid van woningcorporaties. Hiervoor heeft zij Coen Temminck Tuinstra aangetrokken die als Manager Corporatieverkoop de corporaties gaat adviseren.

Met het onafhankelijke online verkoopplatform van Vastgoed-Auctions.nl kan de corporatie op een professionele manier haar verkoopdoelstellingen realiseren en haar integriteit waarborgen. Door middel van een verkoop per opbod komt op een maatschappelijk verantwoorde en transparante wijze een optimale prijs tot stand. Door met een lagere inzetprijs te werken in plaats van een vraag of koopprijs, wordt de verkoopvijver aanzienlijk vergroot. Doordat de biedingen op een woning zichtbaar zijn, krijgt iedereen een gelijke en dus eerlijke kans om een woning aan te kunnen kopen. Deze manier van verkoop garandeert een sneller verkoopresultaat (40% van de op deze wijze aangeboden woningen wordt binnen 3 maanden verkocht), tegen de maximale opbrengst. Het gevaar dat door woningverkopen maatschappelijk vermogen verdwijnt wordt met deze methode ook vermeden omdat de verkoop uitsluitend tegen de reële marktwaarde plaatsvindt.

Uniek ook is de mogelijkheid om zittende huurders of voorrangsdoelgroepen online binnen een gesloten omgeving hun interesse kenbaar te laten maken voor een woning. Middels een inlogcode kan men op www.vastgoeddealingroom.nl het koopwoningaanbod van een corporatie bekijken en de mogelijke interesse kenbaar maken. Hierdoor wordt snel inzichtelijk voor welke woningen interesse bestaat voordat ze in de vrije verkoop komen. Hierdoor is het mogelijk om woningen met korting aan te bieden aan deze doelgroep.

Temminck Tuinstra heeft zijn ervaring opgedaan bij verschillende corporaties en is bekend met de huidige problematiek. Doordat de verkoop stagneert kan er onvoldoende geïnvesteerd worden in nieuwbouw, renovatie en herstructurering, duurzaamheid en leefbaarheid.

Vastgoed-Auctions.nl kent een landelijke dekking van vastgoedadviseurs die het gehele verkooptraject voor rekening kunnen nemen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op verkoop, en marketingkosten. De uitgebreide marketing bestaat uit het publiceren op de belangrijkste huizensites, zoals; Funda, Jaap.nl en Huislijn.nl. Tevens worden de sociale media ingezet om woningen onder de aandacht te brengen. Het is ook mogelijk om het online verkoopplatform als aanvullende verkoopmethode in te zetten en te gebruiken als marketingtool.

"Corporaties moeten hun verkoopbeleid aanpassen en verkoopambitie naar boven bijstellen om ook in de toekomst de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen" volgens Coen Temminck Tuinstra. "Door de stagnerende woningmarkt zal men dus op zoek moeten naar alternatieve verkoopmethoden om de verkoopdoelstellingen te kunnen realiseren, hieraan kan Vastgoed-Auctions.nl een belangrijke bijdrage leveren".

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022