CAR-verzekering populair onder aannemers

Er wordt flink gebouwd in Nederland! Waar verschillende sectoren het zwaar hadden in het eerste kwartaal, bleek de omzet van de bouwsector met 9,1% te zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zo blijkt uit de cijfers die het CBS eerder publiceerde.

De omzetstijging hangt sterk samen met de voortdurende vraag naar betaalbare woonruimte. Er is nog steeds een groot tekort aan (starters)woningen en huurwoningen. Ook valt de omzetstijging te verklaren door het feit dat het aantal verstrekte bouwvergunningen met circa 7% toenam in het eerst kwartaal. Met name voor nieuwbouwwoningen werden flink meer vergunningen afgegeven dan in het eerste kwartaal van 2019. 

Aantal faillissementen in de sector groeit
Opvallend is dat de gemiddelde omzetstijging in de bouwsector zeker niet voor ieder bedrijf geldt. Het aantal faillissementen in de bouwsector groeide het eerste kwartaal met circa 7% ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt neer op 121 bedrijven die hun faillissement aanvroegen. Ook wordt hiermee een opvallende trend voortgezet; in de afgelopen zeven kwartalen steeg het aantal faillissementen in deze branche. De oorzaken voor het groeiende aantal faillissementen zijn niet gepubliceerd.

Goede verzekeringen zijn cruciaal voor bouwbedrijven
Wel kan gesteld worden, dat het voor bouwbedrijven van groot belang is om zich goed te verzekeren. De kans op ongelukken is relatief groot op de bouwplaats. Daar komt bij dat een kleine fout in de constructie van een bouwproject grote gevolgen kan hebben. Op het moment dat een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de ontstane schade, komt de toekomst van een bouwbedrijf al snel in gevaar zonder de juiste verzekeringen. Naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een dekking van schade aan personen en andermans spullen, is ook een CAR-verzekering populair. 

Werking van de CAR-verzekering voor bouwbedrijven
Een CAR-verzekering wordt ook wel constructieverzekering genoemd. Vanuit deze verzekering wordt onder meer schade als gevolg van een uitvoeringsfout, een brand of storm op de werkplaats en bijvoorbeeld diefstal gedekt. Hoewel een bouwplaats vaak wordt afgeschermd met grote bouwhekken en beveiligd is met camera’s, kunnen kwaadwillende personen bouwmaterialen onteigenen. De kosten hiervan kunnen al snel flink oplopen. Daarbij valt dit vaak niet onder de dekking van een verzekering voor de inventaris van het bouwbedrijf. Met een CAR-verzekering draait het bedrijf niet zelf op voor het vervangen van de gestolen materialen. Kosten worden gedekt door de verzekeraar. 

Dekking voor alle projecten van het bouwbedrijf
Groot voordeel van een CAR-verzekering is dat deze niet per bouwproject afgesloten hoeft te worden. De verzekering dekt direct alle projecten die een bouwbedrijf heeft lopen. Het gaat hierbij niet alleen om bouwprojecten binnen Nederland. Ook projecten in Duitsland en België worden vaak gedekt vanuit deze constructieverzekering. Daarbij vallen onder de dekking van deze verzekering de meest voorkomende risico’s voor bouwbedrijven op een bouwplaats. Naast de dekking voor het bouwbedrijf, zijn met een CAR-verzekering ook de architect en onderaannemers gedekt. In de polisvoorwaarden van deze verzekering valt hier vaak meer over te lezen.

Andere belangrijke verzekeringen in de bouwsector
Eerder werd de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering al aangehaald als een belangrijke verzekering voor bouwbedrijven. Er zijn echter meer verzekeringen die de kans op een faillissement kunnen verkleinen. Denk bijvoorbeeld ook aan een WGA-verzekering of een verzuimverzekering. Vaak is de WGA-verzekering onderdeel van een verzuimverzekering, die verschillende andere onderdelen bevat. Met een WGA-verzekering worden de hoge kosten voor het doorbetalen van het loon van een langdurig zieke werknemer grotendeels gedekt. Fijn, wanneer een werknemer letsel oploopt bij een bouwproject.

Reacties