Almere volgt niet Amsterdams woningmarktmodel

Waarom heeft Almere voor de nieuwe woonruimteverordening niet gekozen voor het principe zoals dit in Amsterdam wordt gehanteerd? Een verdeling van de sociale huurwoningen waarin de inschrijfduur leidend is en Amsterdammers dus voorrang krijgen op mensen van buitenaf. Deze vraag stelden meerdere partijen gisteravond aan wethouder Adri Duivesteijn tijdens de behandeling van zijn plan om de woonruimteverdeling te herzien.Reacties


Laatste nieuws