Tijdelijke studentenwoningen mogen langer blijven staan

Studentenflats en andere tijdelijke gebouwen mogen binnenkort langer blijven staan. Dat antwoordt minister Donner in reactie op Kamervragen, meldt Aedesnet op haar website.

Een gemeente mag nu vijf jaar lang afwijken van het bestemmingsplan. Het wordt mogelijk deze periode te verlengen tot 10 jaar. Tot tevredenheid van studentenhuisvesters die hier al langere tijd voor pleiten.

De minister past ook de minimale oppervlakte voor een studentenkamer aan van 24 naar 18 vierkante meter. Kences, belangenbehartiger voor studentenhuisvesters ,vreest echter dat verlaging van de oppervlaktenorm onvoldoende is om de bouwproductie van studentenwoningen weer op gang te helpen. Kences-directeur Buitenhuis zegt op 27 april in Cobouw dat hij hoopt dat de minister het bouwbesluit voor studentenhuisvesting op nog meer punten aanpast.

Donderdag 28 april wordt hier verder op ingegaan tijdens het voortgezet Algemeen Overleg studenten- en ouderenhuisvesting in de Tweede Kamer.Reacties


Laatste nieuws