COUP en HTC Advies samen sterk in kerkwerk

COUP en HTC Advies werken samen aan toekomstbestendige kerkfuncties: “Zo blijft de kerk zorg dragen voor traditionele én innovatieve vormen van ontmoeting in de samenleving.”

Kerken bezinnen zich op hun toekomst. De overheid subsidieert het denkproces in de vorm van kerkenvisies. In sommige gevallen leidt dat tot herbestemmingsadvies op maat. COUP is de grootste leverancier van kerkenvisies en specialist op het gebied van bij- en herbestemmen.

Toekomst van religieus erfgoed borgen
Als het op hospitality en leisure aankomt, brengt HTC Advies hiervoor de exploitatiekansen in kaart. Een kerkenvisie borgt de toekomst van religieus erfgoed. Eén op de vier kerken is al niet meer in religieus gebruik en dat aantal neemt snel toe. Wat er volgt is een gesprek tussen de eigenaar, de omgeving en de gemeente. Diverse uitkomsten zijn mogelijk. Bijbestemmen als theater, yogaschool of leerplek voor talencursussen. Herbestemmen tot ontmoetingscentrum met bibliotheek en werkplekken, hotel of bijzonder restaurant. Uiteindelijk is ieder vervolg de uitkomst van een zorgvuldig  proces vol emoties.

Bijzondere gebouwen vragen om bijzondere invullingen. Dat kan ingetogen, maar ook met lef

Over COUP en HTC Advies
COUP werkt als Urban Producer aan bijzondere en maatschappelijk relevante objecten en gebieden waarbij erfgoed een belangrijke plek inneemt. COUP heeft veel kennis van en ervaring met exploitatie van erfgoed en de mogelijkheden van financiering van herbestemming. COUP werkt aan de kerkenvisie van onder meer Alkmaar, Amstelveen, Enkhuizen, Haarlem, Aalten, Winterswijk en Oost Gelre en de provincie Zeeland.

Peter Oussoren: “COUP regisseert een unieke kennisbundeling rondom erfgoed, maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en hospitality met partners als Hylkema Erfgoed, Groene Grachten en nu ook HTC Advies.”

HTC Advies werkt aan hospitality en leisure om mensen in gebouwen en gebieden te verbinden. Concepten die inspireren én voldoende renderen. Dat doen we gezamenlijk, ondernemend en deskundig. Sinds onze oprichting in 1978 hebben wij ruim 4.000 organisaties succesvol ondersteund.

Natascha Boerkamp: “Bijzondere gebouwen vragen om bijzondere invullingen. Dat kan ingetogen, maar ook met lef. Tijdelijk met film- & muziekfestivals, pop-up dineren en logeren, of permanent.  Onze unieke horecaprofielen definiëren de (latente) vraag. Onlangs maakten wij de multifunctionele exploitatie van de Ruïnekerk in Bergen toekomstbestendig.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: HTC Advies - Natascha Boerkamp - Senior Adviseur - 06-53290152  n.boerkamp@htcadvies.nl

Reacties