Laat de markt meetmethoden duurzaam vastgoed harmoniseren

 


In de discussie over de meetmethodes van duurzaam vastgoed heeft iedereen het over harmonisatie. We schieten niet veel op als particuliere belangen de discussie blijven vertroebelen en als de marktpraktijk niet als basis dient. 

Wat een scherpe kop al niet aan reacties kan uitlokken. Het bericht ‘Bouwfonds kraakt meetmethodes duurzaam vastgoed', vorige maand op Vastgoedjournaal.nl, deed LinkedIn (http://linkd.in/dM9eEB) in korte tijd volstromen. Deels terecht, want van echt ‘kraken' was inderdaad geen sprake. Wat dan wel? In onze MarketUpdate presenteerden we een ‘nieuwe' meetmethode, genaamd het LOG-model (Locatie, Object, Gebruiker). In dit model wordt de methode GPR-gebouw van W/E adviseurs als basis genomen en wordt met name het aspect locatie toegevoegd om tot een gelaagd beeld te komen. Kortom: een storm in een glas water.

Belangen
Toch was die discussie geen verloren tijd. In één klap werd inzichtelijk welke belangen er spelen. En wie er bereid zijn om die belangen te verdedigen. Uit de reacties op LinkedIn zou je als buitenstaander opmaken dat BREEAM marktleider is en over de beste papieren beschikt. Een model dat kort door de bocht gesteld nog niet definitief vastligt voor bestaande gebouwen. Ik vond het opmerkelijk dat DGBC, in naam onafhankelijk belangenbehartiger van alle partijen, zich ogenschijnlijk uitsprak ten gunste van dat model. Ook W/E adviseurs was not amused (http://bit.ly/fguS51).

Onpraktisch
Bouwfonds voert deze discussie ook vanuit belangen. Dat doen we transparant. We vinden de BREEAM-methodiek onpraktisch vanwege de grote hoeveelheid variabelen en we vinden de kosten per pand te hoog voor marktpartijen met een grote vastgoedportefeuille. BREEAM is een duur instrument. Ik denk dat ik daarmee namens een grote groep andere marktpartijen spreek. En die hebben er straks mee te maken.

Democratisch
Onze aanvulling van GPR met het locatie aspect is een signaal. Wij zijn vóór duurzaamheid en vóór harmonisatie. Maar dan wel in een vorm die werkbaar is voor de markt. Ons ultieme model is democratisch en heeft een gebruikersgroep. Daarin kunnen marktpartijen meningen ventileren en zijn de voorwaarden aanwezig om theorie te laten aansluiten op de veranderlijke praktijk. Die flexibiliteit is nodig om tot een model te komen waarmee álle belangen zijn gediend.

Léon Muller (38) is sinds oktober 2006 het gezicht van fondsinitiator en -manager Bouwfonds REIM, waar hij als hoofd onderzoek en beleggingsstrategie verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid. Daarnaast is hij voorzitter van de Rabo Vastgoedgroep Stuurgroep Research.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022