Bokx Bouw en Vastgoedontwikkeling vragen surseance van betaling aan

Bokx Bouw Groep B.V. en Bokx Vastgoed Ontwikkeling (in totaal circa 70 werknemers) hebben deze week, als gevolg van diverse omstandigheden, surseance van betaling aangevraagd.

Reacties