Positief direct beleggingsresultaat voor Eurindustrial

Het niet-genoteerde logistieke vastgoedfonds Eurindustrial heeft in boekjaar 2010 te maken gehad met de effecten van de economische crisis. Hierdoor vond er in 2010 een herwaardering plaats van de vastgoedportefeuille als gevolg waarvan het belegd vermogen en het eigen vermogen daalden. Het direct beleggingsresultaat was positief en bedroeg € 4.453.000 (2009: € 6.482.000). Het totaal beleggingsresultaat bedroeg in 2010 per saldo -/- € 1.394.000 (2009: -/- € 971.000).Reacties


Laatste nieuws