AM start verkoop vrije kavels Franciscushof in Raalte

Gemeente Raalte en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM zijn gestart met de verkoop van de eerste 33 vrije kavels in Franciscushof. In totaal worden hier 350 woningen ontwikkeld, zowel woningen in bijzondere projectbouw, luxe appartementen als vrije kavels.

Franciscushof wordt ontwikkeld op de gelijknamige en voormalige locatie van zorginstelling Zwolse Poort. De Terpen is het eerste deelplan dat in verkoop gaat. Het gebied ligt aan de noordwestzijde van Raalte, vrijwel direct ontsloten op de N35 en N348. Franciscushof krijgt een groene, landelijke uitstraling en een ruime opzet. Een groot deel van de huidige begroeiing in het gebied blijft behouden en wordt aangevuld met 2,62 hectare extra groenaanplant. Hierdoor wordt het Sallandse karakter van het landschap versterkt.

De kavels en projectwoningen in Franciscushof worden gefaseerd uitgegeven. Als eerste worden de vrije kavels aan de noordzijde van het plangebied aangeboden in deelplan ‘De Terpen'. Op een drietal verhogingen in het landschap is ruimte voor 33 kavels. De kavels liggen aan een ruime woonstraat en worden omsloten door een zogenaamd ‘struweel': een brede groenstrook aan de achterzijde van de tuinen. Hierdoor ontstaat een uniforme natuurlijke afscheiding in het landschap.

 

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022