Houten beste duurzame locatie in nieuwe duurzaamheidsindex SLIX 2020 van SCG

Van de 270 Nederlandse gemeenten met minder dan 50.000 inwoners scoort Houten het hoogst op de Sustainable Locatie IndeX 2020 (SLIX 2020), ontwikkeld door de Sustainable Capital Group (SCG). Als gevolg hiervan heeft Houten een laag risicoprofiel wat het een aantrekkelijke vestigingsplaats maakt voor gebruikers en investeerders. Binnen de benchmarkt heeft Houten een score die 31% boven het landelijk gemiddelde ligt en blijft daarmee Heemstede, Harderwijk, Wageningen en De Bilt voor. 

De eerste plaats heeft Houten te danken aan een gemiddeld hoge score voor alle vier gemeten categorieën, namelijk People, Profit, Planet en Identiteit. Individuele onderwerpen met een uitstekende score bevinden zich op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, educatie en koopkracht. Uitdagingen liggen er op het gebied van gemeentelijke identiteit, het aantal inwoners en het voorzieningenniveau, waar Houten relatief laag op scoort. 

Sustainable Locatie Index 2020 (SLIX 2020) 
De Duurzame Locatie IndeX 2020 is in februari ontwikkeld voor Sustainable Capital Group en uitgevoerd door BDResearch. 

Nederland staat bekend om haar fijnmazige netwerk van gemeenten, elk met een unieke geschiedenis, karakter en samenstelling. Deze combinatie van factoren bepaalt het DNA en de aantrekkingskracht van elke gemeente. In de huidige tijd is deze aantrekkingskracht onderhevig aan diverse polariserende krachten. Te denken valt aan veranderingen in consumentengedrag, demografische verschuivingen, duurzaamheidskwesties en het effect van social media. 

Daarom is het van belang om op objectieve wijze Nederlandse gemeenten met elkaar te vergelijken. Het doel is het inzichtelijk maken van de aantrekkingskracht van gemeenten op duurzaamheidsinvesteringen voor alle stakeholders op het gebied van vastgoed, energie en mobiliteit. Hierbij is de definitie van duurzaamheid: hoe aantrekkelijk is een locatie vanuit woon-, werk-, leef-, bezoek- en verblijfsoptiek.

Groene financiering
De criteria en variabelen sluiten aan bij United Nations Social Development Goal 11. De behaalde SLIX score wordt door Sustainable Capital Group gelabeld aan risicoprofielen waarmee groene financiering wordt verkregen. Hoe lager het risicoprofiel hoe goedkoper de financiering.

Het SLIX Model gebruikt 4 basis ingredienten: people + profit + planet + identiteit. Binnen de 4 categorieën zijn 32 betekenisvolle indicatoren geselecteerd van gerenomeerde bronnen. Op deze manier is het mogelijk sector specifieke aantrekkelijkheidsdata en sectorrapportages te genereren.

Het resultaat geeft een objectief en holistisch beeld van de duurzaamheidskwaliteiten per gemeente welke jaarlijks gemonitord kan worden. 

1. People - Urbanisatie in een vergrijzende maatschappij
Grote steden groeien sneller! De eerste categorie in het model adresseert ‘People’. Omvang, dynamiek en de samenstelling van de bevolking legt het fundament voor bedrijvigheid en bepaalt daarmee de aantrekkingskracht op de nabije omgeving. Hierbij is ook van belang met welke concurrentie een gemeente te maken heeft. Urbanisatie heeft tot gevolg dat de grote stad profiteert ten koste van kleinere steden. 

2. Profit – Breed gedragen welvaart
De categorie ‘Profit’ wordt gebruikt om de bevolking te kwantificeren. Een grote bevolking betekent niet automatisch een grote economische slagkracht. De mate van werkgelegenheid, het economisch momentum en het type werkgelegenheid bepaalt in hoge mate de bereidheid en de mate van consumentenbestedingen en zegt iets over  economische stabiliteit. Daarnaast wordt in het SLIX model gekeken naar de solvabiliteit van de lokale gemeente. Ofwel hoe daadkrachtig kan de gemeente sturen op duurzame beleidsbeslissingen en investeringen. Het realiseren dat het huidig economisch klimaat directe impact heeft op toekomstige mate van breed gedragen welvaart zorgt voor de behoefte aan een uitgebalanceerde combinatie van economische indicatoren. 

3. Planet – Toekomstige kwaliteit van leven
Uiteindelijk is het doel van het meten van duurzame locatie aantrekkelijkheid het beantwoorden van de vraag: wat is de toekomstige kwaliteit van leven? Hiermee wordt in het SLIX model bedoeld: ’Een plek waar mensen willen wonen, werken, scholen, bezoeken, verblijven en verpozen.  Het antwoord wordt gedestilleerd uit een combinatie van gebruikersvraag indicatoren met een directe link aan vastgoed, inf rastructuur, energie en agrifood. De mate van interesse voor ontwikkelaars en beleggers hangt nauw samen met de vraag van vandaag in combinatie met de toekomstverwachtingen op aantrekkelijkheid. 

4. Identiteit – Kleur geven aan toegevoegde waardebepaling? 
De mate van aantrekkelijkheid heeft uiteindelijk vooral te maken met de perceptie van zogenaamde ‘identiteitsbepalers’. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van studenten verhoogt indirect de locatie aantrekkelijkheid. Hoog opgeleide mensen kiezen voor een woonplaats met een bepaalde mate van diversiteit in de omgeving. Deze hoogopgeleide mensen trekken bedrijvigheid aan die een mate van welvaart met zich meebrengen. 

Toerisme is een andere belangrijke aantrekkelijkheidsbepaler. Daarbij gaat het om de perceptie van populariteit en niet om het hebben van veel bezienswaardigheden. Het gaat om hoe deze bezienswaardigheden op social media positief onder de aandacht worden gebracht. Toeristen zorgen niet alleen voor extra bestedingen maar kiezen ook die plekken uit waarmee ze zich willen identificeren.

Benieuwd welke locaties het meest aantrekkelijk zijn om in te investeren? SCG helpt je graag verder. SCG is ontstaan in 2020 en ondersteunt ondernemers en investeerders met het realiseren van hun duurzaamheidsambities in de sectoren Mobiliteit, Vastgoed, Agrifood en Energie. Neem contact op via T: +31 (0)20 2184192 of E: info@sustainablecapitalgroup.com.

Reacties