Nieuwe serie webinars over subsidieregelingen

Ook in onzekere tijden geeft de overheid steun aan het behoud van monumenten, duurzaam vastgoed en innovatie. Met diverse subsidies stimuleert zij zo de economie en de aanvragentrajecten hiervoor lopen gewoon door. Om optimaal van de regelingen te profiteren, is gedegen kennis vereist.

Wilt u ook weten voor welke subsidies uw project nu maar ook na de crisis in aanmerking komt? Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen organiseert vanaf 29 april een serie webinars.

Sprekers en onderwerpen
Subsidieadviseur Joris Arkenbout geeft een overzicht van bestaande en aankomende regelingen en laat hij zien hoe een subsidieaanvraagtraject verloopt. Hette Hylkema, subsidiespecialist Monumentenzorg toont aan de hand van een case study wat de subsidiemogelijkheden voor monumenten zijn. En Iris Rijneveld, subsidieadviseur Duurzaam Bouwen, geeft , in samenwerking met Jeroen Broersma van Madaster, een webinar over Circulair bouwen en het gebruik van het materialenpaspoort daarbij.

Voor meer informatie, de data en het aanmelden voor de webinars kunt u terecht op de website van Van Draeckeburgh.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen