Lessons learned: de waarde van mienskip

Het goed om te zien dat er de laatste tijd steeds serieuzer wordt gesproken over de noodzaak om woningen te ontwikkelen voor de groeiende groep senioren. Beter dan praten is het natuurlijk om te doen. Om op basis van een goede, mensgerichte visie gewoon die goede woningen en aantrekkelijke woonomgeving te realiseren waarop hele volksstammen zitten te wachten.

En dat is precies wat het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden de afgelopen jaren gedaan heeft, maar dan toch net even anders. Net even anders omgaan met bewoners, net even anders kansen zien in de stad en net even anders de echte waarde van mienskip benutten. Leren van het Sint Anthoon kan ook, op het symposium van 16 april aanstaande.

Hoven en tuinen
De afgelopen jaren is het Sint Anthoon herontwikkeld tot een zeer aansprekend én betekenisvol complex gericht op zelfstandig wonende actieve senioren. Midden in de binnenstad; een must see in de toeristische routes door de oude stad. De 73 woningen in het complex verschillen bijna allemaal van elkaar, waarmee er ook voor de bewoners een grote keuzevrijheid is ontstaan. Daarbij liggen de woningen op diverse manieren om een aantal hoven en tuinen. Waar alle hoven en tuinen fraai zijn, is zeker de grootste stadstuin een echte blikvanger van formaat.

Gemeenschapszin
De schoonheid van het Sint Anthoon toont zich niet alleen aan de buitenkant, de gevels en de tuinen. Het is met name ook de mienskip, de gemeenschapszin, die maakt dat het Sint Anthoon zo’n bijzonder complex is. Die mienskip zit evenzeer in de bewoners als in de medewerkers die de verbondenheid met elkaar en de stad faciliteren. Waar het Sint Anthoon met nadruk geen zorginstelling is, is er wel altijd - 24 uur per dag - een servicemedewerker aanwezig die de bewoners kan bijstaan indien nodig. Tegelijkertijd, de bewoners doen de dingen ook vooral zelf en het Sint Anthoon biedt de faciliteiten daarvoor, in de vorm van verschillende ruimten en een open blik naar de woongemeenschap.

600 jaar
De houding om om te willen zien naar de senior is niet helemaal nieuw voor het Sint Anthoon. Al bijna 600 jaar bestaat de stichting die het complex onder haar hoede heeft. Artikel 1 van haar statuten stelt het volgende: ‘Het St. Anthony Gasthuis is eene stichting, bestemd om zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, aan oude lieden van een onbesproken levensgedrag huisvesting en verzorging of tegemoetkoming te verstrekken, hetzij tegen betaling, hetzij kosteloos. Het verleent wijders hulp ten bate van arme, kranke, troostelooze en desolate personen, weduwen en weezen, en strekt in het algemeen ter voorkoming van armoede’.

Huursubsidiegrens
Hans Bosch is bestuursvoorzitter, de president-voogd van de stichting. “Ik vind het heel eervol om deze rol te mogen vervullen. Om zo’n eeuwenoud instituut verder te helpen. Om wonen voor senioren in onze bijzondere omgeving mogelijk te maken. Het gaat ons niet primair om de bakstenen. Wel om schoonheid. Maar vooral om voor mensen op leetijd iets extra's te kunnen betekenen. Dat doen we vanuit een stichting die ook wat extra's kan doen omdat we inkomsten genereren uit het verpachten van landerijen in de omgeving. Met die inkomsten kunnen we huren laag houden; zo verhuren we een kwart van de appartementen onder de huursubsidiegrens. Bovendien draagt de stichting bij in de kosten van de verschillende activiteiten die de bewoners meestal zelf organiseren”.

Op 16 april vindt de officiële opening van het Sint Anthoon plaats door burgemeester Buma. Voorafgaand is er een symposium om meer algemene inzichten rond mienskip en meer specifieke vanuit het herontwikkelingsproces met elkaar te delen. U bent van harte welkom. Voor meer informatie: https://www.sintanthonygasthuis.nl/symposium of alex@beyondnow.nl.Reacties


Laatste nieuws