Amsterdam wil discussie over woonruimteverdeling

De Amsterdamse gemeenteraad wil dat Amsterdammers gaan reageren op de discussienota Woonruimteverdeling. De nota geeft vier scenario's weer voor het toewijzen van een betaalbare huurwoning. Waar scenario 1 een lichte variatie is op het huidige systeem, wordt in scenario 4 de woningmarkt in ruime mate overgelaten aan de markt.

Reacties