VB legt waardering woningen in box 3 uit

Vastgoed Belang, de vereniging van vastgoedbeleggers, geeft uitleg over hoe beleggers de waardering van zelfstandige woonruimte in box 3 in de aangifte Inkomstenbelasting 2010 kunnen opnemen. De vereniginbg heeft geconstateerd dat hierover nog veel vragen rijzen, ondanks het feit dat al vele deelnemers de bijeenkomsten over de aangifte Inkomstenbelasting en vastgoed hebben bijgewoond.

Vastgoed Belang: "Om af te zijn van de luim van de verschillende inspecteurs van de Belastingdienst, die in het verleden leidde tot vele discussies met leden van Vastgoed Belang, heeft een stuurgroep van vier taxateurs aanbevelingen gedaan voor de uniformering van de waardering van zelfstandige woonruimte in box 3 van de Inkomstenbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft (een deel van) die aanbevelingen overgenomen. In het Belastingplan 2010 is daarom opgenomen, dat de WOZ-waarde als uitgangspunt wordt genomen voor die waardering. De WOZ-waarde met peildatum 01-01-2009 is voor zowel de waardering per 01-01-2010 als per 31-12-2010 leidend."

Meer uitleg vindt u in dit artikel, klik HIER.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022