Syntrus koopt 36 zorgwoningen in A'dam-Noord

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) heeft een koopovereenkomst gesloten met Syntrus Achmea voor 36 zorgwoningen in het centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. De zorg- en aanleunwoningen worden gehuurd en geëxploiteerd door zorginstelling Cordaan.

Centrumplan De Banne verschijnt op het Bezaanjachtplein en behelst de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200 appartementen, een activiteitencentrum van 3.400 m² en ruim 400 parkeerplaatsen. Het nieuwe winkelcentrum vervangt het verouderde winkelcentrum In de Banne.

De wijk De Banne wordt ingrijpend aangepakt. Door de realisatie van het nieuwe, multifunctionele centrum op het Bezaanjachtplein en de verbetering van de ruimtelijke structuur van het centrumgebied, is de ontwikkeling een belangrijke drager in de integrale wijkaanpak.

Het ontwerp voor het nieuwe centrumplan is van RPHS Architecten. De bouw is 29 december 2010 gestart en is in handen van BAM Woningbouw.Reacties


Laatste nieuws