Nieuwe fellows benoemd door ASRE

De Amsterdam School of Real Estate heeft twee nieuwe fellows benoemd. Het gaat om dr.ir. G.J. (Gert-Joost) Peek MRICS als Fellow Ruimtelijke Procesorganisatie en dr. R. (Ronald) Huisman als Fellow Real Estate Finance.

Met het Fellowship Ruimtelijke Procesorganisatie richt Gert-Joost Peek zich op visievorming, strategieontwikkeling en hoe de samenwerking tot stand komt als basis voor gebiedsontwikkelingen en andere complexe vastgoedopgaven. Zijn activiteiten liggen voornamelijk bij het vormgeven en verzorgen van het onderwijs en het adviseren van de Amsterdam School of Real Estate over het genoemde aandachtsveld.

Gert-Joost Peek heeft een sterke affiniteit met kennisontwikkeling. In het dagelijks leven geeft hij als knowledge manager leiding aan het Centre of Excellence van adviesbureau Fakton. Daarvoor was hij als director Research van ING Real Estate Development inhoudelijk verantwoordelijk voor het internationale netwerk van marktonderzoekers. Gert-Joost is gepromoveerd op het herontwikkelingsproces van binnenstedelijke stationslocaties.

Tevens is Gert-Joost verbonden aan de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft, doceert aan post-experience vastgoedopleiding Master City Developer en is lid van de European Policy & Practice Committee van het Urban Land Institute.

Het ASRE-Fellowship van Ronald Huisman is gericht op beleggingsanalyse en kwantitatieve methoden, met de nadruk op optietheorie. Ronald verzorgt reeds vele jaren colleges beleggingstheorie en optietheorie aan de Amsterdam School of Real Estate voor de MRE- en de MSRE-opleiding. In zijn rol als Fellow houdt hij zich tevens bezig met het begeleiden van scripties.

In het dagelijks leven is Ronald Huisman betrokken als docent bij de Erasmus School of Economics en is hij adviseur bij het hanteren van optieproducten bij complexe energievraagstukken.

Eerder ontving Ronald Huisman prijzen voor beste docent van de Erasmus Universiteit en als docent van het jaar bij de Amsterdam School of Real Estate.Reacties


Laatste nieuws