Jaarverslag Ballast Nedam 2010 nu beschikbaar

Vanaf vandaag zijn zowel de Nederlandse als de Engelse versie van het Ballast Nedam jaarverslag 2010 te raadplegen op de website van www.ballast-nedam.nl. Het jaarverslag voldoet aan de duurzaamheidsverslaglegging op basis van GRI toepassingsniveau C. Daarnaast zijn de agenda, toelichting en andere stukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van donderdag 19 mei 2011 op de website te raadplegen.

De gedrukte Nederlandse en Engelse exemplaren zijn vanaf 4 april beschikbaar.Reacties


Laatste nieuws