Haarlem snelste stijger op lijst sociaal-economische dynamiek

Volgens een gloednieuwe ranglijst van de sociaal-economische dynamiek onder 355 gemeenten en regio's in Nederland vormen Houten, Utrecht en Lansingerland de top-3, terwijl Haarlem sinds 2005 de sterkste verbetering op dat vlak heeft geboekt. Dat meldt Bureau Louter uit Delft.

De hekkensluiters met de laagste sociaal-economische dynamiek in 2018 zijn Delfzijl, Vaals en Westerwolde op de plaatsen 353 tot en met 355.

Haarlem, behoren Amsterdam en, opvallend, Urk tot de top 3 gemeenten met de meeste progressie tussen 2005-2018. Gekeken naar de gemeenten die de minste progressie tussen 2005-2018 hebben geboekt vallen daar de laatste plaatsen Huizen, Mook en Middelaar en Stede Broec op.

Nieuw instrument
Om de ranglijst van maar liefst 355 gemeenten en regio’s te kunnen samenstellen heeft Bureau Louter een nieuw instrument ontwikkeld, namelijk de 'monitor sociaal-economische dynamiek'.

“Daarin wordt voor de periode 2005-2018 de ontwikkeling van de sociaal-economische dynamiek voor gemeenten en regio's gevolgd aan de hand van 25 indicatoren op het gebied van demografie, economie, woningmarkt, arbeidsmarkt en welvaart”, zo legt directeur Peter Louter uit.

Via tien kernindicatoren (ontwikkeling inwoners, vergrijzingsgraad, demografische druk, bruto participatiegraad, netto participatiegraad, opleidingsniveau van de beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, verkoopprijzen van woningen, besteedbaar inkomen en werkgelegenheidsfunctie) wordt de totaalscore voor de sociaal-economische dynamiek bepaald.

Rapportcijfers
Voor alle 355 Nederlandse gemeenten is elke indicator per jaar omgezet in een rapportcijfer van 3 tot 10. Het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor de tien kernindicatoren levert dan de totaalscore op.

Bureau Louter heeft op basis daarvan twee ranglijsten samengesteld: de scores van gemeente voor wat betreft de huidige situatie (gegevens voor 2018) en een ranglijst met de ontwikkeling sinds 2005 tot en met 2018.

Reacties