Banken willen probleem particuliere erfpacht niet alleen oplossen

De problemen die huiseigenaren ondervinden bij de financierbaarheid van particuliere erfpacht vragen om een snelle en brede oplossing waarbij diverse partijen betrokken zijn. Banken willen hieraan graag bijdragen maar kunnen deze problemen niet alleen oplossen. Dat verklaart de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een oplossing is slechts mogelijk als alle betrokken partijen met elkaar rond de tafel gaan. Hierbij valt te denken aan overheden, toezichthouders, erfverpachters en consumentenorganisaties, aldus de NVB.

Reacties