Bedrijf bundelt open vastgoeddata op één platform

Vastgoedprofessionals die op zoek zijn naar energielabels, WOZ waardes en andere bouwkundige gegevens van panden kunnen terecht bij data- en technologiebedrijf Avix. Dat bundelt dergelijke open data in een overzichtelijk Object Rapport.

De informatie in het Object Rapport wordt continu geüpdatet en aangevuld met nieuwe bronnen. Daarmee komt Avix tegemoet aan het bezwaar van vastgoedprofessionals dat veel van dergelijke open data slechts versnipperd beschikbaar is op allerlei verschillende overheidswebsites.

High Value datasets
Het recente initiatief van Avix sluit aan bij de wens van het kabinet om zoveel mogelijk overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet prioriteit aan ‘high value’-datasets. Dit zijn datasets met hoge waarde voor de samenleving, zoals de Basisregistratie Adressen Gebouwen en de Kadastrale kaart. Bij het beschikbaar stellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze datasets.

 Reacties


Laatste nieuws