Bureaus onderzoeken beste regio voor Olympische Spelen 2028

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft advies- en ingenieursbureau DHV en Must stedebouw opdracht gegeven de zogenoemde Olympische Hoofdstructuur te onderzoeken. Nederland besluit in 2016 of het zich kandidaat stelt voor de Olympische Spelen van 2028. Met de resultaten van dit onderzoek kan het huidige kabinet echter al een basiskeuze maken voor de regio's waar gezocht kan worden naar inpassing van Olympische faciliteiten.

Reacties