Nieuw huurcontract Blokker in Helmond

WPM Retail, optredend namens verhuurder ING Real Estate Investment Management , heeft per 1 februari 2011 overeenstemming bereikt met Blokker B.V. tot het sluiten van een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar in de Veestraat 16D te Helmond ten behoeve van de aldaar te vestigen XENOS. Het betreft hier een unit ter grootte van 1.218 m².

Reacties