Masterclass innovatie brengt techniek dichterbij

Bij vastgoed en vastgoedonderhoud denk je niet meteen aan high tech, maar dat verandert snel. Want ook op dit terrein winnen zaken als big data, slimme sensoren, drones en internet-of-things snel terrein en dragen ertoe bij dat de staat en het gebruik van een gebouw steeds beter kunnen worden gevolgd en aangestuurd. Waardoor onder andere efficiënter gebouwgebruik en gebouwonderhoud mogelijk is.

Om de huidige stand van zaken breder bekend te maken organiseerde Koers Groep op donderdag 20 juni in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam een masterclass innovatie. De eerste masterclass in wat een reeks moet gaan vormen over actuele thema’s op het gebied van vastgoed en vastgoedonderhoud.

Doel van deze eerste masterclass was techniek dichter bij de vastgoedmarkt te brengen, kennis te delen en een antwoord te vinden op de vraag hoe je slimme techniek geïmplementeerd krijgt in de dagelijkse praktijk. Centraal hierbij stond een presentatie van het Haagse bedrijf Octo, dat zich met name richt op de ontwikkeling van slimme software waarmee door inzet van drones en sensoren verkregen big data kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

Automotive als voorbeeld
Initiatiefnemer Roland van der Hoek, commercieel manager bij Koers Groep, is ervan overtuigd dat traditioneel ingestoken vastgoedonderhoud tot het verleden behoort. Hij trekt daarbij een parallel met de automotive industrie: “Voorheen ging je ieder jaar of om de zoveel kilometer met je auto naar de garage die vervolgens alles naliep om te kijken of het voertuig naar behoren functioneerde en of er zaken moesten worden vervangen, ververst of bijgevuld. Vandaag de dag zit een auto vol met slimme sensoren die, gekoppeld aan slimme software, je precies vertellen wanneer je wat moet laten doen.”

Volgens Van der Hoek gaat het met gebouwen, het onderhoud en het beheer ervan dezelfde kant op. Digitalisering is daarbij het centrale thema. Slimme sensortechnologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een gebouw op afstand te monitoren en voorspellingen te doen over de technische levensduur van een installatie en bouwkundige componenten en over de noodzaak van het vervangen van bepaalde onderdelen. Waardoor storingen kunnen worden voorkomen en facilitaire processen geoptimaliseerd en kosten bespaard.

Slimme sensoren, drones, big data
Sensoren kunnen ook worden ingezet om het gebruik van gebouwen beter te monitoren liet Bas Doedens, head of sales van Octo, in zijn bijdrage zien. Het gaat daarbij om het monitoren van uiteenlopende zaken als temperatuur, menselijke aanwezigheid (gebruik, traffic), luchtkwaliteit en CO2 gehalte en decibellen.

Tot en met legionellapreventie, waarvoor Octo zelf een sensor ontwikkelde. Dirk Huibers, mede-oprichter en manager business development liet in zijn bijdrage zien hoe big data door steeds slimmere software, ontwikkeld door Octo, steeds meer mogelijk maakt om een scherp beeld te krijgen van de staat van onderhoud van een gebouwenportfolio. De benodigde big data wordt daarbij zowel verzamedronesld door de inzet van drones, als door gebruik te maken van openbare bronnen zoals Google Streetview.

Met name de door Huibers getoonde cijfers spreken boekdelen over de snelheid en efficiëntie van de nieuwe manieren van inspectie. Op de traditionele, door menskracht uitgevoerde wijze, kan er jaarlijks zo’n 10% van het gebouwenportfolio worden geïnspecteerd. Digitaal kan dat aantal worden opgevoerd tot 95%(!) van het portfolio en dat jaarlijks(!). Wordt daarbij ook nog het kwalitatieve aspect meegewogen, dan stijgt de precisie van de inspecties van 2% naar maar liefst 81%. Door herhaalde metingen en de grote precisie ervan zijn afwijkingen, c.q. verzakkingen, eenvoudig vast te stellen.

Kortom, er is door de inzet van technische innovaties nog een wereld te winnen voor gebouw-eigenaren en vastgoedbeheerders.

Geïnteresseerd?
Meer weten hoe Koers Groep slimme techniek inzet voor efficiënt gebouwenonderhoud? Of geïnteresseerd in de eerstvolgende masterclass van Koers Groep. Neem dan contact op met Roland van der Hoek, commercieel manager bij Koers Groep. U kunt hem bereiken op: 088 0990220 of 06 51517087. Mailen kan ook: rolandvanderhoek@koers.com.Reacties


Laatste nieuws