Gemiddelde WOZ-waarde woningen neemt volgend jaar 8-10% toe

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën die in het bezit is van VJ.

De WOZ-waarde die woningbezitters volgend jaar ontvangen, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. Een nieuwe WOZ-waarde is van belang omdat allerlei belastingen aan gekoppeld zijn. Ook voor waarderings- en financieringsvraagstukken is een recente WOZ-waarde van belang.

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Meer bezwaren
Vanwege de significante stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen, zijn dit jaar meer bezwaren ontvangen. Eerst was dat 1,6%, maar dat is nu 2,1%. Toch spreekt de Waarderingskamer van een ‘goed draagvlak’ voor de WOZ-waarde.

Wel spreekt de Waarderingskamer de zorg uit dat de kosten die gemeenten moeten betalen aan bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar maken, blijven stijgen. Deze kosten die gemeenten moeten vergoeden, komen naast de kosten die gemeenten zelf maken om deze bezwaren af te handelen.

Inmiddels wordt ruim een derde van alle WOZ-bezwaren ingediend op basis van no cure no pay, ondanks de inspanningen die gemeenten doen om inwoners langs informele weg hun bezwaar kenbaar te laten maken.

Meer openbaarheid WOZ-waarden
De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat wellicht de tijd rijp wordt om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Reacties