UPDATE: Reactie CFO op splitsing VastNed-fondsen

De beide VastNed-fondsen, VastNed O/I en VastNed Retail gaan hun bestaande samenwerking op managementgebied met VastNed Management in beginsel met ingang van 1 januari 2012 beëindigen. Het personeel en de activiteiten van de beheermaatschappij VastNed Management zullen zoveel mogelijk door de fondsen worden overgenomen. De opsplitsingskosten bedragen € 5 miljoen waarvan € 2,3 miljoen respectievelijk € 2,7 miljoen aan VastNed O/I respectievelijk VastNed Retail in dit jaar zullen worden doorbelast.

Reacties