Nieuwe omgevingsvergunning maakt bouwen niet makkelijker

Sinds 1 oktober vorig jaar is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de omgevingsvergunning, geïntroduceerd en kwamen de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en nog ruim twintig andere vergunningstelsels te vervallen. Rudi Minkhorst van Poelmann van den Broek advocaten uit Nijmegen zet de gevolgen van de introductie van de omgevingsvergunning op een rij en laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe aanvragers het beste te werk kunnen gaan.

Minkhorst: "De afgelopen twee jaar zijn er diverse wetswijzigingen en nieuwe wetten op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling tot stand gekomen. Hierdoor is het niet eenvoudig om te zien wat nu de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Toch is dit van groot belang, omdat het kiezen van de juiste procedure grote vertraging en teleurstellingen kan voorkomen. Ook voor gemeenten is het nieuw, waardoor het ook voor ambtenaren moeilijk is om het hele speelveld te overzien."

Lees HIER het volledige artikel van Minkhorst.Reacties


Laatste nieuws