'Verdienmodel woningcorporaties is achterhaald'

Het verdienmodel van de woningcorporaties moet op de schop. Dat vindt 90% van de corporatiebestuurders. De oplopende waarde van de woningvoorraad en de vastgoedportefeuille is geen geschikt model meer om voldoende draagvlak te creëren voor toekomstige projecten en activiteiten. Er moet op een andere manier met kosten, opbrengsten en balansposten worden omgegaan. Dat concludeert een groot KPMG-onderzoek onder corporatiebestuurders. Nu op VJ Profs inclusief het complete rapport met alle details. Vastgoedjournaal heeft inmiddels koepelvereniging Aedes om een reactie gevraagd.

Reacties