De Algemene Bond Uitzendondernemingen heeft haar lopende huurverplichting aan de Singaporestraat 74 te Lijnden tussentijds langjarig verlengd. ABU huurt in gebouw Merchants Court in totaal 1.000 m² v.v.o. en 38 parkeerplaatsen op eigen terrein tegen marktconforme voorwaarden.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met 370 aangesloten ondernemingen is de organisatie vertegenwoordiger van 60% van de uitzendmarkt. Eigenaar van het pand is Amres Kantorenfonds B.V. Schoeman bedrijfshuisvesting trad op namens de huurder.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022