ABU verlengt huur in Lijnden

De Algemene Bond Uitzendondernemingen heeft haar lopende huurverplichting aan de Singaporestraat 74 te Lijnden tussentijds langjarig verlengd. ABU huurt in gebouw Merchants Court in totaal 1.000 m² v.v.o. en 38 parkeerplaatsen op eigen terrein tegen marktconforme voorwaarden.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met 370 aangesloten ondernemingen is de organisatie vertegenwoordiger van 60% van de uitzendmarkt. Eigenaar van het pand is Amres Kantorenfonds B.V. Schoeman bedrijfshuisvesting trad op namens de huurder.

Reacties