Fiscus int twee keer overdrachtsbelasting bij Halalhypotheken

Streng gelovige christenen, joden of moslims mogen geen rente vragen op een lening. Om toch geld voor een woonhuis te kunnen lenen zijn er Halalhypotheken bedacht. Maar nu blijkt dat de fiscus aan deze hypotheken extra verdient.

Reacties

Beste Ernst,

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om dit te voorkomen, onderstaand een voorbeeld zoals beschreven in je eigen column in de Telegraaf, er zijn wel voorwaarden aan verbonden zoals je in een viertal voorbeelden ook aangeeft.

Voorbeeld 4: doorverkoop op dezelfde dag


Als de levering door A aan B en de doorlevering aan C op dezelfde dag zijn gepland, bestaat er een simpele oplossing die voorkomt dat B of C een nadeel ondervindt.

B levert de eigendom aan C vóórdat A deze eigendom overdraagt aan B. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de (hogere) koopsom van 150 die C betaalt aan B.

Op dezelfde dag – maar iets later - wordt de akte van levering gepasseerd waarbij A levert aan B. Omdat er al geheven is over 150 kan dit zonder overdrachtsbelasting.

De heffing is in dat geval 3 (2% over 150). B betaalt geen overdrachtsbelasting en dus hoeven er geen afspraken gemaakt te worden tussen B en C over vergoeding van de overdrachtsbelasting. Het probleem speelt dan simpelweg niet.


Maar: de aangegeven oplossing werkt alleen, als de levering AB en de Levering BC op dezelfde dag plaatsvinden. Deze oplossing werkt dus maar in een beperkt aantal gevallen.

Waarschijnlijk denk je nu dat dit omdraaien van de volgorde fiscaal niet mag. Maar in een besluit van 22 februari 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën expliciet aangegeven dat deze route fiscaal geheel correct is. Ook civielrechtelijk is het geen probleem omdat de eigendom formeel pas naar C dan wel B over gaat als de betreffende akte is ingeschreven bij het Kadaster.

In de praktijk kan dus alleen een probleem ontstaan als de notaris de akte van levering B aan C eerder naar het Kadaster verstuurt dan de akte waarbij A de eigendom overdraagt aan B. De notaris moet daarom de inzending van de akten in de volgorde AB en vervolgens BC doen. Technisch noch juridisch een probleem, maar slechts een aandachtspunt

Geplaatst op 30 april 2019 om 15:58


Lees onze special over Rotterdam Special