HSK Groep,  een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg en gespecialiseerd in werknemerszorg, heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met Cromwell Property Group. 

Reacties