Veel gebouweigenaren laten inkomsten liggen

Zonder te hoeven investeren kunnen gebouweigenaren zonnestroominstallaties laten plaatsen waardoor zij inkomsten krijgen en hun vastgoed courant houden. Fabio Pisano, Manager Solar van Croonwolter&dros legt dit uit in VJ.

“Wij verzorgen de complete projectontwikkeling van zonnestroominstallaties. En leveren de expertise, kennis en innovaties voor de energietransitie en de digitalisering van onze leef- en werk omgeving,” stelt Fabio Pisano, Manager Solar van Croonwolter&dros vast.

Dat klinkt interessant, want de druk om te verduurzamen neemt toe. Zowel vanuit de overheid (energielabel C verplicht per 1 januari 2023), als vanuit de banken (binnen tien jaar vergroening van de commerciële vastgoedportefeuille).

Behalve dat, beter gezegd: in combinatie daarmee, maakt Croonwolter&dros ook de elektrificatie van het wagenpark probleemloos mogelijk. Dat maakt de overgang naar groene stroom extra aantrekkelijk. Temeer omdat de door Croonwolter&dros geboden oplossing voor de gebouweigenaar kosteloos is. Daarmee legt deze technisch dienstverlener een unieke propositie neer, waarbij ze haar technische kennis samenvoegt met projectontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie.

Complete projectontwikkeling
Om te beginnen legt Fabio Pisano wat nou precies de propositie is van Croonwolter&dros, die samen met Switch Energy onder de naam Solar Investments DESE BV het voortouw neemt bij grote zonnestroominstallaties: “Wij huren het dak van gebouw-eigenaren en realiseren daarop een zonnestroominstallatie. De gebouw-eigenaar houdt op die manier, zonder zelf te hoeven investeren, zijn vastgoed courant. Het is daardoor voor gebouw-eigenaren een heel eenvoudige manier om actief een bijdrage te leveren aan de energietransitie en het energielabel van een gebouw te verbeteren. Veel ondernemers en gebouw-eigenaren zijn zich niet bewust van de eenvoudig te realiseren inkomsten, die ze laten liggen.”

Aan dat laatste, die bewustwording, schort nog wel het een en ander. Volgens Pisano is er alleen al in Nederland sprake van miljoenen vierkante meters dak die geschikt te maken zijn voor zonnestroominstallaties.

“Met name utiliteitsgebouwen en logistieke centra kunnen wij uitstekend geschikt maken voor zonnestroominstallaties. Wij investeren daarbij niet alleen in de installatie, maar optioneel ook in nieuwe dakbedekking. Als gebouweigenaar profiteer je dus in meer dan één opzicht. Want wij betalen een jaarlijkse som voor het gebruik van het dak, zorgen voor de eventuele dakvernieuwing, de zonnestroominstallatie en de exploitatie voor een langere periode.

Daarnaast kan het zonnedak schaalbaar worden gekoppeld aan laadpalen en e-opslag.” Overigens richt Solar Investments zich niet alleen op de realisatie van installaties in de bestaande bouw, maar wordt ze ook graag betrokken bij nieuwbouw, waarbij van meet af aan rekening wordt gehouden met zonnedaken.

Gebouwen als energiehub
De oplossing die Solar Investments biedt is bij uitstek geschikt voor gebouwen met een flink veel dakoppervlak (vanaf zo’n 3000m2), zoals utiliteitsgebouwen, transferiums/ parkeergarages en logistiek vastgoed. Zo realiseerde Solar Investments op een logistiek centrum in de Amsterdamse Amerikahaven een project dat met zijn oppervlakte van bijna 30.000 m2 en 9660 panelen het grootste is van Amsterdam.

Bij veel gebouwen is een zonnestroominstallatie in de combinatie met laadpalen en opslag voor de hand liggend. Met één turnkey-concept kan altijd voldoende, duurzame oplaadcapaciteit worden geboden, waarbij zonnepanelen op het dak de stroom opwekken van de laadpalen.

Terwijl slimme software, mede ontwikkeld door Croonwolter&dros, ervoor zorgt dat opwekking en afname (capaciteit) slim op elkaar wordt afgestemd. Er kan daardoor niet alleen 100% groen gereden worden, maar er is ook geen kostbare verzwaarde aansluiting op het elektriciteitsnet nodig.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de visie van Croonwolter&dros op de opwekking van duurzame energie? Vraag dan het whitepaper hierover aan via https://solarinvestments-dese.nl/, of neem contact op met Fabio Pisano. U kunt hem bereiken op: 06 2243 3446 of via de mail op: Fabio.Pisano@croonwolterendros.nl.

Fotocredits van Coprodukties.nlReacties


Laatste nieuws