Per 1 januari 2019 is de monumentenaftrek afgeschaft, maar dat betekent niet dat er geen financieel voordeel meer te behalen valt bij het in stand houden van monumenten. De Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) is gunstiger geworden en er is een nieuwe regeling bijgekomen voor woonhuizen. Het is dus vooral belangrijk om goed op de hoogte te blijven.

Waarom stelt de overheid subsidie beschikbaar?
De overheid onderkent het belang van ons cultureel erfgoed. Niet alleen de bekende panden worden in ere gehouden, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam of de Domtoren in Utrecht, maar ook vele minder bekende monumenten.

Een monumentenstatus wordt immers niet zomaar gegeven, achter ieder bouwwerk schuilt een verhaal. Er is sprake van een bijzondere architectuur of een unieke geschiedenis. Een monument laat je even laat stil staan bij andere tijden en plaatst zaken in een breder perspectief. Voldoende reden om budget uit te trekken voor monumentaal vastgoed.

Meer voordeel op onderhoud in 2019
Voor sober en planmatig onderhoud, zoals schilderwerk en onderhoud van het dak, is er een tegemoetkoming in de kosten via de SIM, Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. In 2019 is het voordeel van de SIM toegenomen, het percentage van de subsidiabele kosten is verhoogd van 50 procent naar 60 procent. Een SIM-aanvraag kan jaarlijks worden ingediend in de periode van 1 februari tot 31 maart.

Voor onderhoud aan monumenten met een woonfunctie is er sinds dit jaar een nieuwe subsidie. De regeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten levert een voordeel op van 38 procent van de reguliere onderhoudskosten. Een eigenaar kan jaarlijks één aanvraag indienen tussen 1 maart en 30 april, voor werkzaamheden die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

Moet er meer gebeuren dan regulier onderhoud?
Wanneer restauratie nodig is, verdeelt de provincie het budget. Iedere provincie heeft een eigen erfgoedbeleid en –budget om monumenten in stand te houden. De beoordeling van monumentrestauratie op provincie-niveau borgt de verbinding van het monument met de regio en de lokale cultuur.

Bij restauratie is er ook de mogelijkheid van een laagrentende lening via het Restauratiefonds. De rente ligt 5 procent onder de marktrente, met een minimum van 1,0 procent. Staat een pand leeg en wordt er nagedacht over herbestemming? Dan kunt u gebruik maken van herbestemmingssubsidie. De overheid draagt bij in de kosten van o.a. het haalbaarheidsonderzoek.

Energiebesparing bij monumenten
Als je naar de leeftijd kijkt, dan is menig monument per definitie duurzaam. Dat neemt niet weg dat er nog wel het een en ander te bereiken valt op het gebied van energiebesparing. Energiezuinige technieken voor warmte en koude, LED-verlichting en duurzaam materiaalgebruik zijn ook toepasbaar in historische panden. Investeringen op dit gebied worden gestimuleerd via o.a. de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek.

Advies vragen bespaart tijd en levert meer geld op
Een monumenteigenaar hoeft dus niet 100% van de kosten zelf te dragen, maar het is wel belangrijk om de laatste stand van zaken te kennen omtrent de beschikbare regelingen. Goede en tijdige aanvragen leveren substantieel voordeel op. Aanvragen kunt u zelf doen, of u schakelt een subsidieadviseur in. Dat scheelt niet alleen tijd, maar u kunt ook rekenen op een hoger subsidieresultaat.
 

Bovenstaand artikel is geschreven door Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen. Hij is bereikbaar op mg@vdsf.nl of op Linkedin: nl.linkedin.com/in/mitchellgmelich/

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021