NVM Business ziet opleving vraag naar kantoorruimte

De vraag naar kantoorruimte in Nederland zal dit jaar op een hoger niveau uitkomen dan in 2010 het geval was. Daarmee komt een einde aan de dalende trend die al vanaf 2006 zichtbaar is. Dat is althans de verwachting van NVM Business op basis van zelf verzamelde gegevens over de Nederlandse kantorenmarkt. Een belangrijke aanwijzing voor het verwachte herstel is volgens de makelaarsvereniging het reeds in gang gezette herstel van de Nederlandse economie, als ook het toenemend vertrouwen van beleggers in de kantorenmarkt.

Reacties