Deutsche Bank dwong Heddes Bouwgroep tot surseance

De Westfriese aannemer Heddes Bouwgroep BV (325 medewerkers) ziet zich, als gevolg van diverse omstandigheden, gedwongen om op korte termijn surseance van betaling aan te vragen. Dit als gevolg van een ernstig verslechterde conjunctuur in de bouwsector. Heddes heeft het afgelopen jaar getracht met een aantal vergaande ingrepen de continuïteit van Heddes Bouwgroep te waarborgen. Hierbij is ook steun gezocht bij de crediteuren.

Reacties