Beleggingspanden.nl start strategische partnerships met makelaars

Beleggingspanden.nl, het grootste online aan- en verkoopplatform voor beleggingsvastgoed in Nederland, stelt zich open voor strategische partnerships met adviseurs in commercieel onroerend goed. Spring Real Estate is als eerste makelaar toegetreden tot deze partnership structuur.

Beleggingspanden.nl is al 20 jaar het grootste online aan- en verkoopplatform voor beleggingsvastgoed. De platformtechnologie gecombineerd met een netwerk van 90.000 vastgoedbeleggers maakt het mogelijk om op grote schaal succesvolle transacties te realiseren in alle segmenten van de beleggingsmarkt. Dit maakt Beleggingspanden.nl tot een uniek platform.

Beleggingspanden.nl is de afgelopen jaren snel gegroeid. Om deze groei blijvend te kunnen faciliteren wordt door het platform de samenwerking gezocht met makelaars om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren. Door de verdere openstelling van het platform zullen makelaars toegang krijgen tot een groot aantal beleggers om hun verkoopresultaat verder te optimaliseren.

Na een periode van intensieve en succesvolle samenwerking is Spring Real Estate de eerste makelaar die een strategisch partnership aangaat met Beleggingspanden.nl. Hierdoor verwachten beide partijen op korte termijn de advisering te kunnen verbeteren. Passend bij de nieuwe strategie zet Beleggingspanden.nl in de toekomst graag meer soortgelijke strategische partnerships op, zodat zij vastgoedbeleggers en makelaars nog beter kan faciliteren.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special