Doorbraak in transformatie van kantoren

 


In de veelal moeizame pogingen om leegstaande kantoren succesvol te transformeren naar woningen of hotels, komt de Stichting Tijdelijke Transformatie Kantoren (sttk) met een doorbraak. Nagenoeg alle bestaande onderzoeken naar en praktische pogingen tot transformeren van leegstaande kantoren, stranden op financiële, technische of juridische onhaalbaarheid. Daarbij is er sprake van veel miscommunicatie tussen eigenaren en overheid.

Reacties