Slimme techniek en big data speerpunten in de verduurzaming

“We zitten middenin de technologische opmars binnen het vastgoed. Gebouwen worden gezonder, slimmer en energieneutraler.” Aan het woord is een enthousiaste Marc Hopman, revitaliseringsdirecteur bij Croonwolter&dros, die Vastgoedjournaal graag te woord staat om uit te leggen hoe techniek en big data een steeds grotere rol spelen in het verduurzamen en gezonder maken van de werkomgeving.

“Door slimme sensortechnologie kunnen we zowel de gebruiker als de gebouweigenaar beter faciliteren en ervoor zorgen dat de werkomgeving duurzamer en gezonder wordt”, aldus Hopman.

“Wij weten als techpartner alles van slim ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud en combineren onze vakinhoudelijke kennis met een actieve rol in het verduurzamen. Dat doen we onder het motto C–the Change. Eén onderdeel daarvan is om alle kantoren naar label C te brengen. Wij maken daarbij gebruik van een slimme softwaretool, die op basis van postcode en huisnummer inzicht geeft in het energiegebruik van een gebouw, de mogelijke energiebesparende maatregelen, plus de investeringen die daarvoor nodig zijn. Dit is een eerste stap in het verduurzamingsproces, dat we op dit moment uitrollen bij bestaande klanten.”

Efficiënter gebruik

De toekomst: building as a service

Eén van de concepten dat steeds belangrijker wordt is dat van building as a service. Een concept dat perfect past in de huidige tendens om niet meer te betalen voor bezit maar voor gebruik. Mooi voorbeeld hiervan is The Dutch Mountains in Eindhoven. Hier wordt een multifunctionele omgeving gecreëerd met een mix van gebruikers, functies en activiteiten.

Meest opvallende aspect is het idee dat voorzieningen worden afgerekend op het gebruik ervan. In plaats van te betalen voor een lamp, betaal je voor het aantal lichturen dat je gebruikt. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd.

Het concept moet vernieuwing stimuleren, zodat elk onderdeel, van catering tot en met de ramen en zelfs het skelet, zich door blijft ontwikkelen en waardevoller wordt, voor zowel eigenaar als gebruiker.

Hopman stelt dat Croonwolter&dros steeds meer een datagedreven onderneming is: “Wij verzamelen via sensoren data die ons inzicht geven in het functioneren van een gebouw en over de manier waarop de mensen die er werken of op bezoek zijn, gebruik maken van het gebouw en de voorzieningen. Door deze aspecten nauwkeurig te monitoren kan er efficiënter worden omgegaan met energie, temperatuur, licht, lucht, et cetera. Alle aspecten die invloed hebben op het werkklimaat kun je individueel regelbaar maken. Dat kan in combinatie met automatische regelingen waarbij de installatie bijvoorbeeld zelf registreert hoeveel mensen er op een gegeven ogenblik in een ruimte zijn en daar de hoeveelheid verse lucht die erin wordt geblazen op aanpast. Zo kan ook de verlichting automatisch worden aangestuurd: hoe feller het licht van buiten, hoe minder kunstlicht wordt geleverd.”

Onderhoud op basis van big data
Ook het onderhoud kan via slimme technologie efficiënter worden aangepakt: op afstand en predictief. Zo kan voorspeld worden wanneer bepaald onderhoud nodig zal zijn, zodat storingen en dus onverwachte kosten kunnen worden voorkomen. Croonwolter&dros zet dus slimme technologie in om alle mogelijke data in en rond een gebouw te verzamelen en vervolgens te gebruiken om processen aan- en bij te sturen.

Hopman: “Big data wordt, ook bij gebouwonderhoud, steeds belangrijker. Die data kun je verzamelen door middel van slimme sensoren die steeds goedkoper worden en daardoor steeds breder en veelvuldiger gebruikt kunnen worden. Maar je kunt ze ook op andere manieren verzamelen, zoals bij de eerdergenoemde softwaretool waarmee we op basis van postcode en huisnummer voorspellingen kunnen doen over de installatietechnische staat van een gebouw.”

Building as a service
De gecombineerde inzet van innovatieve techniek en big data maakt efficiënte meerjarenplanning mogelijk, volgens Hopman, waardoor klanten niet alleen beter gefaciliteerd worden, maar gebruik kunnen maken van een ander soort contracten.

 

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de wijze waarop Croonwolter&dros innovatieve techniek en big data inzet voor het verduurzamen van gebouwen en voor efficiënter onderhoud? Neem contact op met Marc Hopman. U kunt hem bereiken op: 06 20762177 of via de mail op: marc.hopman@croonwolterendros.nlReacties


Laatste nieuws